Mateřská škola

Mateřská škola má kapacitu 40 dětí, která ale není v roce 2020/2021 plně využita. Děti od 2  do 6 let jsou umístěny v jednom smíšeném oddělení s dvěma učitelkami a asistentkou pedagoga. Provozní doba MŠ je v pracovní dny od 6.30 do 16.30 hodin. V době velkých letních prázdnin je MŠ uzavřena 6  týdnů. V případě velkých oprav či malování je MŠ uzavřena 8  týdnů.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v první polovině května. Rodiče musí vyplnit žádost o přijetí do MŠ a následně nechají vyplnit evidenční list ošetřujícím pediatrem.

Poplatky

Měsíční poplatek je od 2. 9. 2013 stanoven na 100 Kč a hradí se 2x ročně. 1. října 400 Kč a 1. února 700 Kč. Předškolní děti jsou od poplatků osvobozeny.

Činnost

Učitelky s dětmi pracují podle ŠVP a měsíčních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí. V MŠ probíhá logopedická náprava od věku 4 let, kterou provádí 2 učitelky.

Každoročně se předškolní děti účastní plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin a také sedmidenního pobytu ve škole v přírodě na některé z horských chalup.

Mateřská škola hojně využívá přilehlou prostornou školní zahradu s herními prvky a multifunkční hřiště.

Nahoru