Školní jídelna

Naše školní jídelna se skládá ze dvou součástí – vývařovny a výdejny.

Vývařovna se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. Kromě kuchyně jsou tam i sklady potravin a zeleniny, šatna zaměstnanců a v neposlední řadě i kancelář vedoucí stravování. Obědy, které se tu uvaří, jsou uloženy do termoportů a osobním automobilem přepraveny do budovy základní školy – výdejny. V nerezových nádobách jsou vloženy do vodní lázně, která udržuje stálou, předepsanou, teplotu jídla a následně podávány strávníkům na talíř.

Čas výdeje svačin a obědů i výdej obědů do jídlonosičů se řídí Řádem školní jídelny (viz Dokumenty). V tomto Řádu jsou přehledně uvedeny i ceny za stravné pro jednotlivé věkové skupiny strávníků.

Jídelníček

Všechny jídelníčky

Na následující období není zveřejněn žádný jídelníček.

Nahoru