Zájmové kroužky 2021/2022

V letošním školním roce pracuje pouze jeden kroužek (v předešlých letech to bylo 6-7 kroužků). Je to kroužek anglického jazyka pro první a druhý ročník. Důvodem tohoto velikého omezení je pandemie koronaviru. Kroužek je bezplatný, pod vedením p. uč. V. Přibylové pracuje během školního roku od října do května.

Nahoru