Historie školy

Snaha o zřízení české školy v Zahrádkách byla až do roku 1918 marná. V té době žilo v obci 900 obyvatel, z toho asi 200 Čechů. Němci zde měli v r. 1871 nově vystavenou trojtřídní školu. České děti byly tedy nuceny chodit do školy německé.

Po dosažení naší státní samostatnosti v r. 1918 se začali zahrádeční Češi důrazně hlásit o své právo na českou školu. V září 1921 byla otevřena první česká státní obecná škola v Zahrádkách. Docházelo do ní 41 dětí. Protože byla škola v nevyhovujících podmínkách hospodářského stavení, bylo v r. 1924 započato se stavbou nové české školy.

4. října 1925 byla slavnostně otevřena nová budova České státní národní školy v Zahrádkách. Učilo se ve dvou třídách. Byla zde umístěna i česká knihovna.

Od r. 1938 do 1945 se ve škole nevyučovalo.

Prvním poválečným ředitelem školy byl jmenován pan Evžen Vronský. Škola byla válečnými událostmi velmi poškozena. Ale 1. září 1945 zde byl již zaveden vodovod, telefon, v každé třídě stál klavír. Ve školním roce 1946 - 47 bylo ve škole zapsáno již 106 dětí. Byly mnoha národností – Poláci, Slováci, Maďaři, Rumuni. Škola byla trojtřídní.

V r. 1958 došlo k velké změně. Z naší školy se stala osmiletá střední škola s 246 žáky. Ministerstvo zahraničních věcí zřídilo v obci internát pro děti, jejichž rodiče pracovali v zahraničí. Tento stav trval až do r. 1967. Potom se škola opět stává trojtřídní a od roku 1970 se vyučuje ve dvou třídách.

V roce 1982 začala celková rekonstrukce školní budovy. V době oprav se vyučovalo v náhradních prostorách budovy č.p. 4 v blízkosti zámku. Žáci se do zmodernizované budovy vrací v r. 1983. Počty dětí se pohybují kolem 30.

V roce 2003 byl zaveden pátý postupný ročník. K datu 1. 1. 2003 se škola stává právním subjektem a spojuje se do jednoho zařízení se školou mateřskou. Nejprve každá škola ve své budově, v r. 2005 jsou sestěhovány do budovy základní školy.

Ředitelé školy od jejího postavení:

jméno ředitele funkční období
Čestmír Hruška 1925 - 1934
Josefa Hrušková 1934 - 1935
Oldřich Gottwald 1935 - 1938
Miroslav Havlík 1938 do 28. 9.
Evžen Vronský 1945 - 1948
Ladislav Porcal 1948 - 1977
Zdeněk Kořínek 1977 - 1991
Jana Žižková 1991 - 1997
Jarmila Nejedlá 1997 - 2002
Jaroslava Hoffmannová2002 - dosud
Nahoru