Vynášení zimy - Morany

Zveřejněno: 21. 3. 2014 – 3. 4. 2014 Autor: L. Zejmonová
Vynášení zimy - Morany

Děti z MŠ již tradičně přivítaly první jarní den pouštěním zapálené Morany po Robečském potoce. Děti Moraně zazpívaly na cestu jarní písničky, aby odnesla z vesnice zimu pryč a nastaly krásné jarní dny. Cestou si děti prohlížely krásně rozkvetlé bledule jarní.

Nahoru