Děti z MŠ na farmě v Holanech

Zveřejněno: 21. 9. 2022 – 8. 10. 2022 Autor: D. Frýdková
Děti z MŠ na farmě v Holanech

Návštěva na statku byla pro děti zajímavou i poučnou zkušeností. Prohlédly si prostory stáje s býčky a jalovičkam a také stádo kraviček ve venkovním výběhu . Viděly velké a nebezpečné divoké prase. Zajímavá byla také technika - traktory s velkými koly, kombajny, třídička brambor aj.

Hodně radosti dětem udělala hromada peletek, které se vyrábí ze sena a slámy. Někteří si peletky v gumácích donesli až domů. Poděkování patří zaměstnancům farmy a hlavně p. zootechničce, která nás farmou provedla. Prohlédněte si fotografie.

Nahoru