Zápis dětí do Mateřské školy v Zahrádkách

Zveřejněno: 27. 4. 2020 – 18. 5. 2020 Autor: J. Hoffmannová

V pátek 15. května 2020 proběhne od 10. 00 - do 11. 30 hodin zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021.

Přijímány budou děti od 3 let věku, v případě volných míst i děti mladší (2 - 3 leté), podle stanovených kritérií (1. trvalý pobyt dítěte a zákon. zástupce na území obce, 2. dítě, které bude plnit od 1. 9. 2020 povinnou předškolní docházku, 3. dosažení věku dítěte 3 let do 31. 8. 2020, 4. v MŠ nebo ZŠ se již vzdělává starší sourozenec).

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu bez dítěte, se svým občanským průkazem, s rodným listem zapisovanéhodítěte a kopií jeho očkovacího průkazu. Zákonný zástupce na místě podepíše čestné prohlášení, že se dítě podrobilo všem stanoveným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nahoru