Návštěva divadla - Bold Rabbit

Zveřejněno: 12. 2. 2020 – 29. 2. 2020 Autor: V. Přibylová
Návštěva divadla - Bold Rabbit

Dne 29. 1. se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili anglicko - českého divadelního představení. Putování malého zajíčka světem provází jeho touha poznat nové věci, proslavit se a něco opravdu velkého dokázat.

Neposlechne otcovu radu, že zajíci nemají chodit po takových chodníčcích, po kterých chodí lidé, oklame vránu i psy, vystraší lidi ve městě, okrade zbojníky. První, co si za ukradené peníze koupí, je krásný oblek a nové auto. V rámci tohoto veselého a vtipně podaného představení si mohli žáci hravou formou zdokonalit vědomosti z anglického jazyka, porozumět mluvenému i zpívanému textu a v neposlední řadě si odnést jedinečný umělecký zážitek - viz foto.

Nahoru