Tříkrálová sbírka

Zveřejněno: 14. 1. 2019 – 31. 1. 2019 Autor: J. Hoffmannová
Tříkrálová sbírka

V sobotu 5. ledna vyšli koledníci na již tradiční Tříkrálovou sbírku. V naší obci pořádá tuto sbírku Oblastní charita Česká Kamenice pod vedením Bc. Štěpánky Keckové. Celkem 21 koledníků bylo rozděleno do 7 skupin. Koledníci jsou našimi současnými žáky, ale vrací se i žáci bývalí. Každou skupinu doprovázel jeden dospělý z řad rodičů nebo členek kulturní komise. Skupinky obcházely jednotlivá stavení. Děti zazpívaly, popřály do nového roku a napsaly na dveře požehnání.

Odměnou jim byl úsměv, poděkování, příspěvek do kasičky a drobná sladkost.

Do kasiček byly vybrány příspěvky ve výši 16 705 Kč. Všem dětem i dospělým, kteří se na organizaci sbírky podíleli, patří veliké poděkování. Podívejte se na foto.

Nahoru