Volfartický Vlastík

Zveřejněno: 14. 11. 2018 – 23. 11. 2018 Autor: V. Přibylová
Volfartický Vlastík

Ve středu 24. října čekalo na žáky 4. a 5. ročníku klání v soutěži Volfartický Vlastík. Tuto soutěž pořádala málotřídní Základní a mateřská škola ve Volfarticích pro ostatní málotřídní školy z našeho regionu. Této soutěže se účastnilo osm škol. Naši žáci byli rozděleni do dvou pětičlenných skupin. Měli přiděleného průvodce, který je doprovázel na jednotlivá stanoviště. Otázky a úkoly, které žáci plnili, se týkaly historie naší země, od příchodu praotce Čech až po současnost.

V prvním kole získaly obě naše skupiny stejný počet bodů, a proto bylo nutné ustanovit skupinu postupující do druhého kola. Aby všem rychleji uběhlo čekání na vyhodnocení prvního kola, bylo pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení ve školní jídelně. V následujícím kole, které se konalo v místním kulturním domě, si žáci vybírali otázky různých hodnot a pomocí hlasovacího zařízení se přihlašovali k odpovědím. V této oblast se nám moc nedařilo se přihlašovat, ačkoliv odpovědi na otázky naši žáci znali. Nedá se nic dělat, příště budeme rychlejší. I přes tento drobný neúspěch lze říci, že se našim dětem soutěž povedla, byly šikovné a všem zúčastněným patří náš dík a obdiv. Otázky a úkoly, které děti plnily, jsou učivem 4. a 5. ročníku, a protože jsme teprve na začátku a vše jsme se museli naučit a zopakovat za velmi krátkou dobu, klobouk dolů.

Malá ochutnávka: Jak se jmenoval náš první král? Jak se nazývá představená kláštera? Ve kterém roce byl zavražděn Václav I.? Panovník, který se obklopoval alchymisty a astrology? Co vám říká rok 1212? Atd...

Foto v galerii.

Nahoru