Sloupský tyjátr 2017

Zveřejněno: 6. 6. 2017 – 15. 6. 2017 Autor: A. Levová
Sloupský tyjátr 2017

Ve středu 24. května se v Lesním divadle ve Sloupu uskutečnil již 7. ročník přehlídky hudebně dramatické tvorby málotřídních škol Sloupský tyjátr. Přehlídky se zúčastnily děti z 12 málotřídních škol z Novoborska a Českolipska. Předvedly své taneční, hudební i herecké umění, za které byly vždy odměněny bouřlivým potleskem.

Letos si naše děti s učitelkami připravily jednu z operek autorské dvojice Svěrák – Uhlíř Červená Karkulka. Společně vystoupili školáci s „maláčky“ ze školky. Toto vystoupení poprvé předvedli pro své maminky na Sokolovně, kde ještě u některých menších dětí převládal strach a objevily se i slzičky. Na svou premiéru na velkých prknech v Lesním divadle se však děti těšily a opravdu si ji užily. Jejich výkony byly před tak velkým publikem opravdu úžasné. Školáci samozřejmě vystoupili se svým bouřlivým a nápaditým tancem, který byl (jako vždy) hojně obdivován a chválen. Krátké přestávky mezi vystoupeními vyplňovala soutěž v přetahování lanem.

Naši vybraní kluci společnými silami vybojovali první místo a vyhráli sladký dort. Za všechny dětské výkony a reprezentaci školy patří všem velká pochvala. Děkujeme také vzácné návštěvě, panu starostovi Chvojkovi a Ing. Rehákové, kteří nás přijeli do Sloupu podpořit v publiku. Jak jsme si tento den užili, si prohlédněte zde.

Nahoru