TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Zveřejněno: 10. 1. 2017 – 25. 1. 2017 Autor: J. Hoffmannová
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Stalo se již tradicí, že po 6. lednu vychází tříčlenné dětské skupinky s dospělým doprovodem na Tříkrálovou sbírku. V naší obci sbírka probíhá pod záštitou Oblastní charity Česká Kamenice.

Velké poděkování patří Bc. Štěpánce Keckové, která dětem zajišťuje překrásné kostýmy, ale i všem zúčastněným koledníkům - dětem i dospělým, kteří věnovali svůj čas ve prospěch dobré věci. Prohlédněte si fotografie.

Nahoru