Sloupský tyjátr 2016

Zveřejněno: 26. 5. 2016 – 10. 6. 2016 Autor: A. Levová
Sloupský tyjátr 2016

Ve středu 18. května se v Lesním divadle ve Sloupu uskutečnil 6. ročník přehlídky hudebně dramatické tvorby málotřídních škol Sloupský tyjátr. Letos se přehlídky zúčastnily děti z dvanácti škol, které předvedly své taneční, hudební i herecké umění. Všem vystupujícím se představení moc povedlo.

Naše děti sklidily za obě taneční vystoupení bouřlivý potlesk a opět roztančily velkou část publika. Za jejich výkon jim patří velká pochvala. Poděkování a pochvala patří také p. učitelce L. Zejmonové, která s dětmi tance nacvičovala. Děkujeme také vzácné návštěvě, panu starostovi Chvojkovi a Ing. Rehákové, kteří nás přijeli do Sloupu podpořit v publiku. Prohlédněte si fotky.

Nahoru