Účast na vernisáži

Zveřejněno: 28. 2. 2016 – 14. 3. 2016 Autor: D. Frýdková
Účast na vernisáži

Koncem minulého roku vyhlásila ZŠaMŠ Okna výtvarnou akci" Naše obec - naše škola". Do kreslení obrázků se děti pustily s velkou chutí, neboť v naší obci je tolik přírodních krás a zajímavých historických objektů, včetně naší školy, že jsme nemuseli dlouho hledat náměty. K tvoření jsme využili různé techniky, aby obrázky byly pestré. Vybrané práce malovali I. Kašpar, J. Fejfarová, K. Povolná, R. Hudeček, Ch. Verecká, J. Šmatová, A. Žižková, M. Mikeš a T. Klásek. Z prací každé školy byl vybrán jeden, který pak bude součástí kalendáře na rok 2017. 

Vernisáž obrázků zúčastněných škol se konala v zrekonstruovaném kině v Doksech, kam jsme se vydali. Jeho podobu navrhl známý architekt K. Hubáček, který je také autorem televizního vysílače Ještěd. Kino bylo slavnostně otevřeno v roce 1963. 

Po přivítání p. ředitelkou Mgr. I. Myškovou jsme si prohlédli práce dětí všech škol a zejména ty naše. Shlédli jsme vystoupení žáků ze školy v Oknech a hru na zvláštní hudební nástroj australských domorodců. Již během prohlídky zaujal dospělé návštěvníky obrázek Ch. Verecké, která ztvárnila kostel sv. Barbory.

Po občerstvení a těžkém výběru poroty došlo k vyhlášení výsledků. Naši autoři při vyhlašování ani nedýchali, napětí bylo všudypřítomné. A již jsme to slyšeli, porota vybrala obrázek Charlotky Verecké. S překvapením převzala cenu a vychutnala si velký potlesk. Gratulaci přijímala i od svých kamarádů. Na závěr jsme si vychutnali promítání pohádek. Děti si výlet velmi užily. Můžete si prohlédnout fotografie.

Přijměte pozvání na výstavu obrázků z dvanácti málotřídních škol okresu Česká Lípa, která bude v kině v Doksech trvat do 31. 3. 2016 . Otevřena bude vždy hodinu před filmovou projekcí.

Nahoru