UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - PLATBY STRAVNÉHO

Zveřejněno: 30. 7. 2015 – 7. 9. 2015 Autor: L. Zejmonová

Rádi bychom vás upozornili, že přidělený variabilní symbol na stravné, který jste dostali pro své dítě minulý školní rok, stále platí i pro následující školní roky docházky v ZŠ a MŠ Zahrádky. Rodiče nově příhlášených předškolních dětí dostanou variabilní symbol v pondělí 24.8. 2015 osobně od vedoucí stravování.

Zároveň na místě vyplní přihláškou na stravování a seznámí se s informacemi o platbách stravného a školného v MŠ. Při zadávání plateb stravného současně s variabilním symbolem prosíme o zadání jména a příjmení dítěte - pro snadnější vyhledávání platby v bankovním výpisu. Zadání trvalé platby provádějte vždy ke 20. v měsíci na číslo účtu: 162802153/0600. Platební příkaz pro stravné na školní rok 2015/2016 zadejte od 20. 8. 2015 - 20. 5. 2016. 

Úhradu stravného za měsíc červenec a srpen v MŠ odečteme z přeplatků za daný školní rok. Vyúčtování plateb stravného za školní rok 2015/2016 provedeme k 15. 7. 2016.

PLATBY STRAVNÉHO na školní rok 2015/2016:

MŠ do 6 let 609,- Kč/měsíc

MŠ 7 let - předškoláci 714,-Kč/ měsíc - ti kteří dosáhnou do 30. 8. 2016 7 let

ZŠ 7 - 10 let 378,- Kč/měsíc

ZŠ 11 - 14 let 420,- Kč/měsíc - ti kteří dosáhnou do 30. 8. 2016 11 let

Pro nové prvňáčky platí platba stravného 378,- Kč.

Nahoru