Výlet do České Lípy - Vodní svět

Zveřejněno: 26. 4. 2015 – 10. 5. 2015 Autor: A. Levová
Výlet do České Lípy - Vodní svět

Ve čtvrtek 23. dubna jsme se vydali na celodenní výlet do České Lípy, kde muzeum pořádalo oslavu Dne Země na téma „Vodní svět“. Děti procházely bludištěm a plnily zajímavé úkoly. Vyhledávaly domov pro zvířátka, podběrákem lovily předměty, které nepatří do vodního světa, seznámily se s mokřadními a vodními biotopy, zkoumaly přírodniny mikroskopem, ale také si vybarvily mnoho obrázků.

I tentokrát se dětem nejvíce líbilo setkání se sokolníkem a jeho dravci, které si mohly pohladit. Na závěr získaly všechny děti malou odměnu, neboť se jim podařilo zaplnit soutěžní kartičku všemi razítky. Před zpáteční cestou vlakem jsme se ještě posilnili výbornou zmrzlinou. Záběry pořízené z výletu si prohlédněte ve fotogalerii.

Nahoru