Výlet do lesní školky

Zveřejněno: 2. 11. 2014 – 15. 11. 2014 Autor: D. Frýdková
Výlet do lesní školky

Zajímavou exkurzi s výkladem, jsme absolvovali v Lesní školce v Zahrádkách. Děti z MŠ i žáci ze ZŠ se dozvěděli jak dlouhá je cesta od zasazení semínka do sadbovače, přes jeho vyklíčení v sazenici a její výsadbu do lesa. Prohlédli jsme si pole se sazenicemi smrků, dubů, lip, modřínů i jedlí. Sledovali jsme práci lidí i techniku, která jim pomáhá. Výborné byly i buřtíky, které jsme si tam opekli. Poděkování patří pracovníkům lesní školky, kteří nám tolik nového pověděli.

Nahoru