Den matek na Sokolovně 14.5.2024

Zveřejněno: 6. 6. 2024 – 20. 6. 2024 Autor: V. Přibylová
Den matek na Sokolovně 14.5.2024

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V tento den dávají děti svým maminkám květiny nebo jiné dárky. S vlastnoručně vyrobeným dárečkem a nazkoušeným vystoupením, plným zpěvu, recitace, pohádek a tanců, přišly děti z naší mateřské i základní školy popřát maminkám v úterý 14. května 2024. Věříme, že maminky, a nejen ony, byly na své děti právem pyšné a jak už to u takovýchto představení bývá, jedno oko nezůstalo suché. Radost měly také paní učitelky a vychovatelky, které s dětmi všechna vystoupení poctivě trénovaly. Děkujeme rodičům za hojnou účast a velmi milou zpětnou vazbu.Prohlédněte si fotografie.

Nahoru