Výlet na farmu v Holanech

Zveřejněno: 1. 6. 2024 – 17. 6. 2024 Autor: D. Frýdková
Výlet na farmu v Holanech

Pěšky jsem se vydali na farmu v Holanech, kde jsme viděli stáje s kravami, telátky, býčky a nově i výběh s ovečkami. Paní zootechnička, které patří velký dík, nás provedla areálem a  ukázala nám techniku potřebnou k práci na farmě. Děti se dozvěděly mnoho nových informací nejen o zvířatech. Po prohlídce farmy jsme využili pozvání p. ředitele a kolegyň ZŠ a MŠ Holany k návštěvě zahrady školy. Děti s nadšením vyzkoušely všechny herní prvky. Pochutnaly si na výborné buchtě, kterou upekla p. kuchařka. Tímto všem velmi děkujeme. Unaveni a plni dojmů jsme do školky dojeli autobusem. Výlet se dětem velmi líbil. Podívejte se do naší galerie.

Nahoru