Informace k zahájení školního roku 2020/2021 - ZŠ a ŠD

Zveřejněno: 28. 8. 2020 – 30. 9. 2020 Autor: J. Hoffmannová

- provoz školní družiny je od 6:45 hodin, odpoledne do 16:30 hodin

- žáci, kteří nejsou přihlášení do školní družiny budou mít umožněn vstup do školní budovy od 7:40 hodin

- při vstupu bude žákům změřena bezdotykovým teploměrem teplota

- nepožadujeme odevzdání bezinfekčnosti

- do školy vstupuje žák bez roušky na obličeji, ale jednu roušku bude mít v igelitovém sáčku v aktovce pro případ, že by se během dne změnil jeho zdravotní stav (teplota, kašel, rýma)

- žáci vstupují do budovy školy bez doprovodu dospělé osoby

- žák přichází do školy zdravý, bez příznaků respiračního onemocnění; v případě, že by se během dne změnil jeho zdravotní stav, bude telefonicky informován zákonný zástupce a vyzván k co nejrychlejšímu vyzvednutí dítěte ze školy

- první zahajovací třídní schůzka proběhne ve čtvrtek 10. září 2020 od 16:00 hodin (v rouškách a bez dětí)

Úterý 1. září 2020:

- ráno bude škola otevřena od 7:45 hodin (družina ani obědy ještě tento den nejsou)

- do budovy budou vstupovat žáci bez rodičů, výjimku budou mít rodiče prvňáčků (pouze rodiče, bez dalších členů rodiny, prosíme o roušku)

- žáci všech ročníků si vezmou 1. září do školy aktovku - na lavicích bude připraveno učení

- 3. - 5. ročník bude odcházet ze školy přibližně v 8:30 hodin, 1. a 2. ročník přibližně v 8:45 hodin

- první a druhý ročník bude mít v prvním týdnu vyučování do 11:40, třetí až pátý ročník do 12:30, od dalšího týdne se budeme učit

již podle rozvrhu

- v tomto školním roce neplánujeme nabídku odpoledních kroužků, nabídnuta bude pouze angličtina pro 1. a 2. ročník

- děti přinesou 1. září domů na vyplnění přihlášky do školní družiny a na obědy; v případě zájmu vyplňte a obratem vraťte; nezapomeňte

vyplnit na zadní straně družinového lístku odchody z družiny a také jestli odchází dítě samo nebo s doprovodem

- telefonicky přihlaste obědy - 725389030, nebo 724549340

Přejeme úspěšné zahájení školního roku.

Nahoru