Nadílka od Mikuláše

Zveřejněno: 17. 12. 2018 – 31. 12. 2018 Autor: J. Hoffmannová
Nadílka od Mikuláše

Ve středu 5. prosince navštívili naší školku i školu Mikuláš s andělem a čertí babička s čertíkem. Vlídné a legrační "strašení" bylo dětmi opětováno v podobě písniček, básniček a říkanek. Všechny děti byly podarovány balíčkem s nadílkou a hned potom se i ony převlékly do kostýmů čertů, Mikulášů a andělů a vyrazily s přáníčky a drobnými dárky do vesnice.

U dveří zazpívaly koledu, popřály hezké vánoční svátky a předaly drobný dáreček. Na oplátku byly děti podarovány sladkostmi a ovocem. Počasí tentokrát přálo - nepršelo, nefoukalo, svítilo sluníčko. Poděkování patří členkám kulturní komise - p. Hemrlové, Chladíkové a Mokré a také p. Skalické a panu Skalickému, kteří si našli čas a přišli děti do školy pobavit, podarovat a vyfotografovat.

Podívejte se...

Nahoru