Hora Říp

Zveřejněno: 8. 5. 2018 – 18. 5. 2018 Autor: E. Zejmonová
Hora Říp

Ve středu 24. 4. se žáci základní školy vydali na výlet na horu Říp. Na vrcholu byl pro všechny zúčastněné školy připravený bohatý program. Všemi stanovišti nás provedly významné osobnosti českých dějin. Jan Amos Komenský nás seznámil s českými malíři, spisovateli, vynálezci, hudebními skladateli a literárními postavami.

Praotec Čech děti poučil o možnostech orientace v přírodě a nechal každého vyrobit amulet, který si odnesl domů. Mistr Jan Hus vyprávěl o svém osudu a rotundě sv. Jiří na hoře Říp. Jan Žižka z Trocnova poučil zúčastněné o vojenském vybavení a strategiích jeho doby, dokonce jsme si i zazpívali. Vybavil svou armádu praky a každý si vyzkoušel střelbu na terč. Božena Němcová nám vyprávěla o své knize Babička, ze které nám též přečetla krátký úryvek. Zde děti vyplňovaly pracovní list zaměřený na rostliny a živočichy vyskytující se v naší zemi. Posledním průvodcem nám byl svatý Václav, který nás seznámil s jednotlivými státními symboly.

Zpět do Zahrádek jsme jeli plni pozitivních dojmů a příjemně unaveni. Prohlédněte si galerii.

Nahoru