Beseda

Zveřejněno: 30. 4. 2017 – 15. 5. 2017 Autor: E. Zejmonová
Beseda

Ve středu 26. 4. zavítali do školy i školky policisté s připraveným programem. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o právech, ale i povinnostech týkajících se jak školy, tak i jejich domovů. Děti se zapojily do debaty ohledně práv a povinností ve vztazích rodič a žák, učitel a žák a též ve vztazích mezi žáky. Zde mohly ukázat své vědomosti.

Pan policista nás seznámil s činnostmi a povinnostmi, které vykonává policejní úředník. Do rukou se nám od paní policistky dostaly nejen policejní pouta, ale i obušek. Děti byly seznámeny s některými policejními vědními obory, jako je trasologie (odlévání stop) a daktyloskopie (snímání otisků).

Školkové děti byly poučeny o základních bezpečnostních zásadách z různých oblastí – nepouštění cizích lidí do bytu, nesahání na injekční stříkačky, ani konzumace nalezených bonbonů, atd.

Na závěr nechyběly dárečky, které měli pro děti policisté připraveni. Pro všechny to bylo příjemně strávené dopoledne. Prohlédněte si galerii.

Nahoru