Seminář

Zveřejněno: 7. 3. 2017 – 20. 3. 2017 Autor: V. Přibylová
Seminář

Ve středu 1. března se 21 žáků z 3., 4. a 5. ročníku zúčastnilo semináře s názvem VLIV REKLAMY NA FINANČNÍ VNÍMÁNÍ DĚTÍ. Tohoto semináře se zúčastnily i ped. pracovnice z okolních málotřídních škol. Paní lektorka Ing. Štěpánka Dlouhá měla připravenou prezentaci, na kterou navazovaly různé otázky a úkoly.

K překvapení pedagogů i lektorky, děti udivily svými znalostmi nejen o reklamě, ale i o jejím vlivu. Dokázaly vysvětlit, co je reklama, na koho je zaměřená a jaké triky jsou při výrobě reklam používány k propagaci určitého druhu zboží. V případě dětí hlavně hraček a nezdravých potravin.

Věcně diskutovaly o tom, jak jsou reklamy lákavé a jak s postupem času přijdou na to, že se vlastně bez propagovaného zboží obejdou nebo, že se nechaly zlákat a koupě zboží jim nepřinesla očekávaný pocit uspokojení, či dokonce nastalo zklamání. Mnoho dětí prokázalo i jistý přehled o rodinném rozpočtu, co jsou výdaje, příjmy a finanční rezerva.

Spolu s lektorkou řešily situaci fiktivního chlapce Tomáše, který moc toužil po drahém mobilu, ale rodiče mu ho vzhledem k rodinné situaci (otcova dlouhodobá pracovní neschopnost) nemohli koupit. Zvažovaly chlapcovy možnosti, jak by si mohl část peněz ušetřit. Z reakcí dětí bylo patrné, že je toto téma zaujalo, že o něm přemýšlí, uvědomují si nástrahy reklam a rozdíl mezi CHTÍT a POTŘEBOVAT. Prohlédněte si fotografie.

Nahoru