Informace o akcích, které nás čekají během několika dalších týdnů

Zveřejněno: 7. 1. 2016 – 1. 2. 2016 Autor: J. Hoffmannová

V sobotu 9. 1. vyjdou skupiny koledníků v rámci Tříkrálové sbírky také v naší obci. Děti z naší školy, které se této akce zúčastní, se sejdou ve 12. 30 hodin ve škole, kde se budou převlékat do připravených kostýmů. Na pochůzku vyjdou přibližně ve 13. 00 hodin. Koledníkům, i jejich doprovodu, přejeme především přijatelné počasí, ale také mnoho otevřených dveří u našich spoluobčanů.

V pondělí 11. 1. odjíždí ráno v 8.00 hodin žáci 4. a 5. ročníku na pravidelnou výuku na dopravní hřiště a žáci 1. ročníku navštíví solnou jeskyni. Společně odjedou autobusem do České Lípy. V úterý 12. 1. je pro děti MŠ připraven výukový program Zdravá 5, žáci školy se téhož programu zúčastní ve čtvrtek 14. 1. Ve čtvrtek 28.1. čeká na školáky pololetní vysvědčení a odpoledne na nejstarší děti z MŠ zápis do 1. ročníku školy základní.

Následující den si školáci užijí jeden den pololetních prázdnin. V pondělí 1. února začíná dětem plavecký výcvik. Deset pondělků budou odjíždět do bazénu v České Lípě.

Nahoru