Informace k akcím, které se uskuteční během následujícího měsíce

Zveřejněno: 22. 10. 2015 – 5. 12. 2015 Autor: J. Hoffmannová

V pondělí 26. října je otevřena keramická dílna pro rodiče s dětmi, ale i pro veřejnost.

Od středy 28. října do 30. října jsou děti doma. Po státním svátku následují podzimní prázdniny. V těchto dnech nebude v provozu ani mateřská škola. Důvodem je nutná oprava v kotelně - nebude se tedy topit.

V pondělí 2. 11. budou mít děti v MŠ po sportovní školičce výchovný program k dopravní výchově. Žáci školy vyjedou 2. 11. na celodenní výlet do Prahy (podrobné informace dostanou žáci do žákovské knížky).

Na sobotu 7. 11. připravujeme kulturní program pro seniory. Sejdeme se na Sokolovně ve 13. 45 hodin.

Ve středu 11. 11. organizuje naše škola již tradiční lampionový průvod nejen pro naše děti, ale i pro širokou veřejnost. Školáci pak mohou zůstat ve škole a přespat zde do rána.

V pátek 13. 11. odjíždí žáci 1. - 5. ročníku do Jiráskova divadla v České Lípě na pohádkový příběh Gulliverovy cesty. Odjezd v 10:15, návrat ve 12:30 hodin. Vstupné i autobus uhradíme z tříd. fondu.

V pondělí 16. listopadu je pro žáky školy od 8. 00 do 12. 00 hodin připraven program s dopravní tématikou.

V pondělí 23. listopadu se od 16.00 hodin konají třídní schůzky.

V pondělí 30. 11. pojedou děti ze školní družiny a dětského klubu na prohlídku Libochovického zámku spojenou s čertovským programem nazvaným "Když v pekle padal sníh". Na tuto akci budeme vybírat 230.-Kč (uhrazen bude autobus, vstup na zámek, vstupenka na program). Děti budou mít možnost nakoupit drobné vánoční dárečky. Odjezd ve 13. 00 hodin od školy, návrat mezi 16. 30 - 17. 00 hodinou ke škole.

Ve čtvrtek 3. prosince se žáci školy zúčastní autorského čtení, kdy bude autor dětem předčítat z knihy Kapřík Metlík. Akce bude uhrazena z třídního fondu. Hned následující den - 4. 12. proběhne v MŠ i ZŠ mikulášská nadílka a potom vyrazí všechny děti na průvod obcí v maskách čertů, Mikulášů i andělů. Budou roznášet vánoční přání.

Nahoru