Oslava Dne zvířat

Zveřejněno: 12. 10. 2015 – 25. 10. 2015 Autor: D. Frýdková
Oslava Dne zvířat

Den zvířat se slaví na počest Františka z Assisi, který zemřel 4.10.1226 a celý život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata. Od roku 1931 se tento svátek slaví 4.10. po celém světě.

Zvířata jsou součástí našeho života. Dětem vštěpujeme lásku k nim a péči o ně. Každý rok se zapojujeme do sběru podzimních plodů, které pak předáváme myslivcům k přilepšení pro lesní zvěř. V zimě sypeme ptáčkům do krmítka. Účastníme se exkurzí a zábavně naučných akcí s touto tematikou. Jednou z nich byla i oslava Dne zvířat v Muzeu v České Lípě, tentokrát o nepůvodních druzích zvířat u nás. Děti vybíraly do košíčků potravu pro nutrii a vydru, sestavovaly rozstříhaný obrázek kapra, dozvěděly se, že i rak svléká svou schránku, když mu je malá, poznávaly zvířata na obrázcích, hádaly hádanky a jejich správnou odpověď nalezly v hmatové krabici. Také si vymalovaly obrázky a napodobovaly raka a jeho chůzi pozadu.

Přestože nám počasí nepřálo děti si akci užily. Fotografie najdete v galerii.

Nahoru