Úhrada školy v přírodě

Zveřejněno: 14. 3. 2015 – 3. 4. 2015 Autor: J. Hoffmannová

Tak, jak bylo uvedeno na přihlášce, proběhne v měsíci březnu úhrada zálohy na školu v přírodě (1680,- Kč). NEBUDE vybírána v hotovosti, ale poukázána na bankovní účet naší školy. Každé dítě má určen svůj variabilní symbol, který je nutné při úhradě uvést. Dále je důležité ve zprávě pro příjemce vypsat i jméno dítěte. Všechny potřebné informace budou mít žáci školy vlepeny v pondělí 16. 3. do žákovské knížky. Rodiče dětí z mateřské školy obdrží potřebné informace od učitelek.

Doplatek ve výši 820,- Kč bude vybírán v druhé polovině května, kdy se rodiče sejdou ve škole na informativní schůzce před odjezdem. Děkujeme za včasnou úhradu březnové zálohy!

Nahoru