Třídím, třídíš, třídíme...

Zveřejněno: 17. 1. 2015 – 26. 1. 2015 Autor: A. Levová
Třídím, třídíš, třídíme...

V pátek 16. ledna naši školu navštívil zástupce firmy EKO-KOM a.s. se vzdělávacím programem pro školy nazvaný Tonda Obal. Program byl zaměřený na třídění a recyklaci odpadu. Děti se dozvěděly jak, kam a proč se odpad třídí, co se z něj dále vyrábí, prohlédly si vzorky recyklovaných materiálů, aktivně třídily odpad do připravených barevných kontejnerů.

Děti byly za své třídění a správné znalosti odměněny mnoha cenami. Dětem se program velice líbil, zábavnou formou si rozšířily své znalosti a vědomosti o třídění odpadu, které je velmi důležité pro životní prostředí.

Nahoru