Výlet na Vřísek

Zveřejněno: 10. 11. 2014 – 24. 11. 2014 Autor: D. Frýdková
Výlet na Vřísek

Krásné podzimní sluníčko nás provázelo po cestě do obory Vřísek. Pro zvířata jsme nasbírali 100 kg kaštanů a Nikolka přinesla i tvrdý chléb, který děti rozházely po louce, aby si zvěř pochutnala. Na Vřísku nás přivítali lesníci, kteří nás vyzkoušeli ve znalosti stromů, pověděli nám o své péči o les a zvěř.

Protože jsme byli potichu, viděli jsme alespoň na chvíli stádo koz bezoárových. Největším zážitkem bylo hledání paroží u  krmelců. Děti s nadšením ukazovaly své nálezy, které si chtěly odnést i do školky. Nechyběla ani svačinka v přírodě a dárečky od lesníků, kterým musíme poděkovat za krásný zážitek.

Nahoru