Velikonoční koledování

Velikonoční koledování

Zveřejněno: 10. 4. 2024 – 15. 4. 2024

S dětmi z MŠ jsme, v rámci tradičního koledování, vyrazili po vesnici, popřát, krásné Velikonoce. Děti zazpívaly koledu a předaly vyrobená přáníčka. Poděkování patří všem, kteří našim dětičkám dali koledu. Na zahradě školy jim pak velikonoční zajíček schoval vajíčka, která děti hledaly.Podívejte se na fotografie

Návštěva knihovny OÚ 21.3.2024

Návštěva knihovny OÚ 21.3.2024

Zveřejněno: 2. 4. 2024 – 15. 4. 2024

Děti z MŠ učíme lásce ke knihám a vědění. Proto se stala již tradicí pravidelná návštěva místní knihovny na OÚ, kde se dětem vždy moc líbí.Prohlédněte si fotografie.

ZÁPIS do 1. ročníku základní školy.

Zveřejněno: 2. 4. 2024 – 20. 4. 2024

Zápis do 1. roč. ZŠ na školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 17. dubna 2024 od 13 hodin do 16 hodin v budově školy. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky. Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Případné informace na tel. 724549340

Nahoru