Prázdniny končí...

Zveřejněno: 31. 8. 2014 – 11. 9. 2014 Autor: J. Hoffmannová
Prázdniny končí...

Nedávno jsme se na Zahradní slavnosti loučili s páťáky a vyřazovali nejstarší děti ze školky a byly před námi dva měsíce prázdnin. Utekly neuvěřitelnou rychlostí a je tu opět začátek nového školního roku. Tak tedy několik informací „na rozjezd“.

V pondělí 1. září se žáci sejdou ve škole před 8.00 hodinou. Přinesou si již bačkory, školní aktovku (ve třídách jsou přichystané učebnice a pracovní sešity), mohou donést i cvičební úbor a kufřík na výtvarnou výchovu. Společně přivítáme prvňáčky a asi kolem 9.00 hodiny se rozejdeme domů. Tento den ještě není školní družina a žáci nejdou ani na oběd, ale mohou se na něj přihlásit již od úterý.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku přinesou v pondělí domů přihlašovací lístek do školní družiny, který je nutno ihned vyplnit a odevzdat v úterý ve škole. V případě, že pro své dítě nebudete družinu požadovat, vraťte nevyplněný lístek do školy. Žákům 4. a 5. ročníku nebude družina nabízena, protože kapacitu vyčerpají mladší děti.

V úterý bude vyučování končit prvňáčkům a druhákům v 11.40 h., ostatní ročníky se budou učit do 12.35 h. Od středy se budou všechny ročníky učit již podle rozvrhu.

Ve čtvrtek 4. září bude od 16.00 hodin první třídní schůzka. Bude na ní podáno mnoho důležitých informací, které se týkají organizace nastávajícího školního roku. Další schůzka bude potom až v listopadu.

Nahoru