Výsledky přijímacího řízení do MŠ ze dne 20. května 2014

Zveřejněno: 22. 5. 2014 – 8. 6. 2014 Autor: J. Hoffmannová

Na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dle výsledků přijímacího řízení, byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2014 děti pod těmito registračními čísly: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11.

Nahoru