Den Země

Zveřejněno: 20. 4. 2014 – 4. 5. 2014 Autor: V. Přibylová
Den Země

Dne 16. dubna ráno se žáci naší školy zúčastnili velice poutavé přednášky na téma OBOJŽIVELNÍCI. Nejen, že se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě ropuch, skokanů, rosniček a čolků, ale dokonce si na ně mohli i sáhnout. Dnes už všichni víme, jak je to u rosniček s předpovídáním počasí a proč je důležité tyto živočichy chránit. Po skončení přednášky a vydatné svačině jsme připravili káru, hrábě, gumové rukavice a pytel na odpadky a vyrazili do Karby.

Jako každý rok, tak i letos, jsme se u příležitosti DNE ZEMĚ vydali čistit studánku. Děti pěkně vyčistily okolí jejího toku, vyhrabaly trávu a listí, posbíraly větvičky, klacíky a odpadky. Všichni máme dobrý pocit z toho, že se i my můžeme podílet na ochraně naší přírody a životního prostředí. A nemělo by to být jen u příležitosti tohoto dne, ale mělo by se to stát součástí našeho běžného všedního života.

Nahoru