„Žadatelé bez občanky - LEADER bez hranic“

Zveřejněno: 31. 3. 2014 – 14. 4. 2014 Autor: V. Přibylová
„Žadatelé bez občanky - LEADER bez hranic“

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Žadatelé bez občanky – LEADER bez hranic!“. Cílem tohoto projektu je zřídit keramickou dílnu v naší škole. K tomu však potřebujeme mimo jiné vypalovací pec a hrnčířský kruh. Ve spolupráci s dětmi jsme zpracovali projekt na získání tohoto vybavení, který jsme prezentovali v pátek 28. 3. na Sokolovně. Zde probíhalo bodování i dalších projektů MAS Achát, žadateli z jiných regionů.

V pondělí 31. 3. 2014 se pak 3 žáci z naší školy spolu s paní učitelkou, zúčastnili akce v rámci tohoto projektu. Tentokrát se v roli hodnotitelů ocitli naši žáci a bodovali ostatní projekty. Tato akce se konala v Základní škole v Jenišovicích u Turnova, kde žáci shlédli nejen řadu zajímavě zpracovaných projektů, ale také si některé mohli vyzkoušet a prohlédnout si i část zdejší školy.

Nahoru