Výlety do České Lípy

Zveřejněno: 28. 3. 2014 – 10. 4. 2014 Autor: A. Levová
Výlety do České Lípy

Již podruhé jsme v březnu vyjeli do České Lípy. Žáci ze 4. a 5. ročníku vždy absolvovali výuku v oblasti dopravní výchovy na dopravním hřišti a ostatní si při prvním výjezdu prohlédli českolipskou radnici, náměstí a relaxovali v solné jeskyni.

Ve středu 26. března nás čekala exkurze u hasičů, na kterou se děti moc těšily. Profesionálně vedený výklad našeho průvodce nprap. Jana Jecha zaujal všechny děti ihned od začátku. Prohlédli jsme si dispečink, posilovnu, cvičnou věž a další zákoutí stanice. Seznámili jsme s výstrojí hasičů a děti si mohly jednotlivé části vyzkoušet. Nejvíce se jim však líbila prohlídka hasičských vozů a ukázka kamery, kterou používají hasiči v zakouřeném prostoru. Všude jsme byli přivítáni milým úsměvem a ochotnými odpověďmi na všetečné otázky dětí. Devadesát minut uteklo jak voda a my jsme se přesvědčili, jak náročná je práce hasičů.

Nahoru