Důležité informace k platbě zálohy za školu v přírodě

Zveřejněno: 5. 3. 2014 – 4. 4. 2014 Autor: J. Hoffmannová

V měsíci březnu je stanovena platba zálohy za školu v přírodě ve výši 1500,- Kč. V letošním roce dochází ke změně ve způsobu platby. Tato nebude vybírána v hotovosti ve škole, ale bude vložena na bankovní účet školy pod určeným variabilním symbolem. Vaše platba musí být připsána na školní účet nejpozději 25. března.

Číslo bankovního účtu školy, přidělený variabilní symbol i výši vkladu najdete na lístku vlepeném v žákovské knížce dítěte. Rodiče dětí z mateřské školy dostanou lístek s údaji od paní učitelky v MŠ. Prosíme, nevkládejte na účet jinou částku! Děkujeme za pochopení změny a dodržení termínu.

Nahoru