Projekt

Zveřejněno: 2. 2. 2014 – 14. 2. 2014 Autor: V. Přibylová
Projekt

Dne 30. ledna se dvanáct zástupců z řad žáků naší školy zúčastnilo prezentace projektu Žadatelé bez občanky - leader bez hranic. Cílem tohoto projektu je získání grantu na realizaci vlastního projektu školy. Hlavní manažerka, paní Strnadová, žáky seznámila s činností organizace LAG Podralsko, její strukturou a s úkoly, které je v nadcházejícím období čekají.

Této prezentace, která se uskutečnila v naší škole, se zúčastnilo i několik zástupců žáků ze Základní školy Kravaře spolu s panem ředitelem. Všichni zúčastnění si odnesli nejen nové poznatky a informace, ale i drobné dárky a bylo pro ně připraveno i malé pohoštění.

Nahoru