INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL

Zveřejněno: 7. 4. 2021 – 30. 4. 2021 Autor: J. Hoffmannová

Na svém úterním jednání (6. 4. 21) rozhodla vláda o návratu žáků do škol po jejich úplném uzavření (od 1. 3. 2021). V naší škole se 12. dubna 2021 vrátí po 6 týdnech žáci 1. a 2. ročníku a předškolní děti z mateřské školy. Starší žáci z 3., 4. a 5. ročníku se vrátí do školy po 16 týdnech!

S návratem jsou ale spojené podmínky, za kterých k tomu může dojít. Na naprostou většinu z nich jsme již zvyklí z minulých období (nanoroušky nebo respirátory po celou dobu pobytu ve škole, oddělení a nemíchání jednotlivých skupin žáků v prostorách školy ani na zahradě, měření tělesné teploty při vstupu do budovy, časté větrání atd. Úplně nové je ale testování dětí, žáků i dospělých dvakrát v týdnu přímo ve škole antigenními testy. Protože v tuto chvíli nemáme k testování žádný metodický pokyn od našich nadřízených orgánů, nemůžeme vám sdělit podrobnosti. Jakmile k nám informace dorazí, ihned vám je sdělíme. Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Ještě k mladším dětem z MŠ - 12. dubna se mladší děti do školky nevrátí. Bude to až v některém z následujících týdnů.

Nahoru