Zápis dětí do I. ročníku Základní školy v Zahrádkách na školní rok 2021/2022

Zveřejněno: 23. 3. 2021 – 15. 4. 2021 Autor: J. Hoffmannová

Zápis dětí do I. ročníku základní školy se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021 v čase od 13. 00 hodin do 16. 30 hodin v budově školy. Situace je v letošním roce velmi neobvyklá v tom, že k zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce bez zapisovaného dítěte.

Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále na místě vyplní žádost o přijetí nebo žádost o odklad k povinnému základnímu vzdělávání. Na školní rok 2021/2022 budou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky.

V případě dotazů volejte 724549340.

Nahoru