Úprava ve školním rozvrhu

Zveřejněno: 22. 1. 2014 – 5. 2. 2014 Autor: J. Hoffmannová

Od tohoto týdne dochází ke změně ve školním rozvrhu jednotlivých tříd. K úpravě dochází kvůli přesunu hodin tělesné výchovy na jeden den pro všechny ročníky. Od pátku 24. ledna budou děti docházet na dvouhodinovku tělesné výchovy na Sokolovnu.

Tento stav potrvá do 14. února. Děti mají změněný rozvrh vložený v žákovské knížce. K další úpravě v rozvrhu dojde se zahájením plaveckého výcviku. Začátek plavání je plánován na pátek 21. února a bude trvat 10 týdnů. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Nahoru