Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zveřejněno: 19. 1. 2014 – 15. 2. 2014 Autor: J. Hoffmannová
Zápis do 1. ročníku ZŠ

15. ledna 2014 proběhl v naší škole zápis dětí, které nastoupí v září do 1. ročníku základní školy. V doprovodu rodičů se k zápisu dostavilo 13 dětí. Své znalosti a dovednosti prokazovaly při plnění několika úkolů.

Kreslily lidskou postavu, poznávaly barvy i geometrické tvary, počítaly, přepisovaly předtištěné tvary, zpívaly i recitovaly. Všechny děti se moc snažily. 1. září nastoupí k základnímu vzdělávání 9 dětí, u 4 dětí požádali rodiče o odklad školní docházky o 1 rok.

Nahoru