Informace k obnovení provozu mateřské školy

Zveřejněno: 11. 5. 2020 – 31. 5. 2020 Autor: J. Hoffmannová

Vážení rodiče, v pondělí 25. května obnovíme provoz naší mateřské školy, ale bude to za těchto podmínek:

- do 18. května je nutné do školy nahlásit, zda dítě do MŠ nastoupí či nikoli

- při prvním příchodu do MŠ zákonný zástupce odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které je ke ztažení v dokumentech. Kdo nemá možnost si vytisknout, napíše SMS a my připravíme k vyzvednutí ve schránce školy.

- při cestě do MŠ a z MŠ se na děti i jejich doprovod vztahuje povinné zakrytí nosu a úst (dále jen rouška), dodržení odstupu 2 metrů (kromě členů jedné rodiny)

- před budovou minimalizovat shromažďování osob

- při vstupu do šatny pracovnice školy změří bezkontaktním teploměrem dítěti teplotu; starší dítě si pracovnice převezme u vchodu a dohlédne na jeho převlečení, přezutí a přechod do herny, nejmladší děti doprovodí do šatny pouze 1 osoba; totéž platí i o odchodu, do MŠ budou přijaty pouze děti naprosto zdravé (bez příznaků teploty, kašle, rýmy, ...)

- děti a učitelky nemusí mít v prostorách MŠ roušku, doprovázející osoba ano; učitelky a zaměstnanci MŠ budou používat roušku a ochranný štít dle vlastního uvážení

- roušku bude mít dítě viditelně podepsanou, takovou, aby si ji umělo samo nasadit - tudíž doporučujeme roušky za uši - nikoli vázací, v jedné přijde a uloží si ji v sáčku do tašky na svou značku, druhou - náhradní bude mít v sáčku ve své tašce

- do šatny je možno vstupovat pouze jednotlivě

- stravné bude probíhat v běžné podobě za zvýšených hygienických opatření

- pobyt venku bude možný pouze na zahradě školy a to jen v dopoledních hodinách (odpoledne bude na zahradě ZŠ)

- aby se mohla provést po odchodu dětí z MŠ důkladná desinfekce hraček, vybavení a všech prostor školy, je upravena provozní doba od 6. 30 do 15. 45 hodin

Nahoru