Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Zahrádkách na škol. rok 2020/2021

Zveřejněno: 29. 3. 2020 – 30. 4. 2020 Autor: J. Hoffmannová

V měsíci dubnu probíhají zápisy dětí do základních škol. V Zahrádeckých listech byl původně uveden termín zápisu do ZŠ v Zahrádkách 14. duben 2020. Vzhledem k současné neočekávané situaci byl termín zápisu oddálen a to na středu 22. dubna 2020 od 13. 00 do 14. 30 hodin. Situace je v letošním roce velmi neobvyklá v tom, že se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce bez zapisovaného dítěte.

Předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce vypní ve škole žádost o přijetí a nebo žádost o odklad k povinnému základnímu vzdělávání. Na školní rok 2020/2021 budou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky. V případě dotazů volejte tel. 724549340.

Nahoru