Tříkrálová sbírka

Zveřejněno: 28. 1. 2020 – 10. 2. 2020 Autor: J. Hoffmannová
Tříkrálová sbírka

V sobotu 11. ledna vyšli koledníci na již tradiční Tříkrálovou sbírku. Letos to byla sbírka jubilejní - již 20. Neuvěřitelných 20 let pořádá v naší obci tuto sbírku pod vedením Bc. Štěpánky Keckové Oblastní charita Česká Kamenice.

24 koledníků bylo rozděleno do 8 skupin. Koledníci jsou z řad našich současných žáků, ale i žáků bývalých. Všem dětem, ale i dospělému doprovodu patří veliké poděkování za pomoc při udržování této pěkné tradice, panu Skalickému za fotodokumentaci.

Nahoru