Muzeum

Zveřejněno: 14. 11. 2018 – 23. 11. 2018 Autor: V. Přibylová
Muzeum

V úterý 23. října se žáci ze základní školy vydali vlakem na výlet do České Lípy. Cílem cesty byla návštěva vlastivědného muzea a prohlídka stálé expozice. Žáci 1. a 2. ročníku měl k dispozici paní průvodkyni, která je hravou formou provedla a vše jim vysvětlila. Ostatní žáci měli k dispozici paní učitelky, které jim ochotně zodpovídaly jejich dotazy a podávaly vysvětlení.

Jelikož jsme byli v muzeu sami, měli jsme dostatek času si všechno dokonale prolétnout. Také si děti vyzkoušely různé herní prvky, kterými je prohlídka zpestřena a zahrály si i na archeology. Součástí prohlídky byla i výstava 100 let Československé republiky, odkud si žáci odnesli nejen nové poznatky, ale i poučné publikace. Po vydatné svačině jsme se vydali na cestu zpět, tentokrát autobusem. Foto v galerii.

Nahoru