CESTA ZA POKLADEM DO OBORY VŘÍSEK - 8. 6. 2017

Zveřejněno: 12. 6. 2017 – 20. 6. 2017 Autor: L. Zejmonová
CESTA ZA POKLADEM DO OBORY VŘÍSEK - 8. 6. 2017

Ve čtvrtek ráno se děti z MŠ vydaly i se svačinkou na výlet do obory Vřísek. Svítilo sluníčko a cesta lipovou alejí rychle utíkala. Před vstupem do obory na nás čekal p. L. Masopust s Eliškou, ale také psaní od lesního skřítka, ve kterém byly informace o hledání pokladu v oboře Vřísek. Paní Masopustová s malým Ládíčkem dětem ukázala, kde se mohou posilnit svačinkou před dobrodružnou cestou. Podle barevných fáborků se děti vydaly na cestu plnou poznávacích a vědomostních úkolů o přírodě. Děti si dle nápovědy p. L. Masopusta vyzkoušely na různé pomůcky zvuky jelena, kolouška...

Hledání pokladu, které následovalo se dětem moc líbilo. Poklad byl zahrabaný v zemi ve zlaté krabičce. Po náročném hledání pokladu se děti vydaly podívat na kozy bezoárové, kterým přinesly staré pečivo. Na závěr naší návštěvy na Vřísku si děti postavily domečky z přírodnin. Naše velké díky patří manželům Masopustovým za krásně připravené dopoledne pro děti z naší MŠ. Prohlédněte si fotografie.

Nahoru