Exkurze do ČOV

Zveřejněno: 21. 5. 2017 – 5. 6. 2017 Autor: V. Přibylová
Exkurze do ČOV

V pondělí 15. května jsme využili odstávku dodávky el. energie a vydali jsme se na exkurzi do českolipské čistírny odpadních vod. Kolem půl deváté jsme vyšli ze školy směrem na Karbu, pak přes Peklo až do Dubice a pak dále pod Holý vrch, kde se čistička nachází.

Asi v polovině cesty, U skautské skály, jsme si trošku odpočinuli a posilnili jsme se svačinkou. Pak už jsme pokračovali až do cíle. Cestou jsme pozorovali kouzelnou přírodu pekelského údolí. Děti si všimly slepýše, vodoměrek i škeble v potoce. Počasí bylo nádherné a tak nám cesta pěkně utíkala.

Když jsme dorazili do cíle naší cesty, ujala se nás velice milá paní, která nám vysvětlila vše, co se odpadních vod týče. Také nám ukázala mnohokrát zvětšené fotografie živočichů, kteří velikou měrou přispívají k vyčištění odpadní vody, která se pak vrací zpět do řeky Ploučnice. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Víme, že do odpadních vod nepatří například biologický odpad, tuky a oleje, hygienické potřeby, léky, chemické látky. Jinak řečeno „toaleta není odpadkový koš“.

Tato čistírna prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nové zařízení je schopné pojmout odpady bezmála 50 000 obyvatel. Jsou do něj přiváděny odpadní vody z České Lípy, Dubice, Dolní Libchavy, Lad, ale i ze vzdálenějších obcí Horní Libchava, Sosnová, Okřešice a Žizníkov.

Po další svačině a nezbytné hygieně jsme zamířili na zpáteční autobus. Dětem se exkurze líbila, prohlédněte si fotografie.

Nahoru