Dubnové INFORMACE

Zveřejněno: 3. 4. 2017 – 26. 4. 2017 Autor: J. Hoffmannová

Během měsíce dubna nás čeká větší množství akcí, proto si dovolím seřadit je tak, jak půjdou za sebou.

Ve středu 5. 4. přijede do školy divadlo "Pod čepicí". Děti z MŠ a žáci 1. + 2. roč. se podívají na pohádku s ekologickou tématikou.

V pátek 7. 4. vyjedou ráno v 7. 45 hodin žáci 3., 4. a 5. ročníku na divadelní představení do Jiráskova divadla. Po představení se děti pěšky přemístí do bazénu na již 9. lekci plavání.

Dalším termínem je 10. 4., kdy by měla proběhnout platba zálohy na školu v přírodě (číslo účtu školy, variabilní symbol a částku nalezneze v žákovské knížce).

Od 13. 4. do 17. 4. budou mít děti velikonoční prázdniny.

Ve čtvrtek 20. 4. pozveme všechny rodiče na třídní schůzku, která začne v 16. 00 hodin. Jedním z bodů budou informace ke škole v přírodě.

V pondělí 24. 4. pozveme všechny děti spolu s rodiči na již tradiční oslavu Dne Země, která se uskuteční v odpoledních hodinách na zahradě školy.

Poslední plánovaný termín patří ZÁPISU dětí do 1. ročníku školy. Uskuteční se v úterý 25. dubna odpoledne.

Nahoru