VÝBĚR ŠKOLNÉHO

Zveřejněno: 24. 1. 2017 – 3. 2. 2017 Autor: J. Hoffmannová

Školné za druhé pololetí bude p. uč. Zejmonová vybírat 1. a 2. února 2017 (středa a čtvrtek). Děti z MŠ hradí školné za leden - srpen ve výši 700,-Kč, žáci ŠD hradí školné za leden - červen ve výši 360,-Kč. Děkujeme za dodržení termínu platby.

Nahoru